T3. Th4 16th, 2024

Cơ quan Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) đã hủy hoặc giảm số thuế lên tới 123 tỷ won (5,37 triệu USD) cho 86.197 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ông đã phối hợp với chính quyền địa phương, các trung tâm mua sắm, chợ nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cho mục đích này.

Các doanh nghiệp gia đình cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ khác từ ủy ban nhân dân phường và cộng đồng để bù đắp thiệt hại do đóng cửa.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO), đến ngày 30/7, khoảng 80.000 doanh nghiệp Việt Nam đã rời thị trường do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc chờ thanh lý tăng đáng kể 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái, khi có 79.700 doanh nghiệp.

Trong số này, gần 40.300 công ty đã ngừng hoạt động, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái; 28.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động đang chờ làm thủ tục thanh lý, tăng 28,6%.

11.400 công ty khác đã hoàn tất thủ tục thanh lý, tăng 27,4%. Như vậy, bình quân mỗi tháng có khoảng 11.400 doanh nghiệp rời bỏ thị trường.