T6. Th5 24th, 2024

Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc), Trưởng Ban Tuyên truyền của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hoàng Côn Minh hôm thứ Hai đã tổ chức một liên kết video với một thành viên Ban Bí thư Trung ương Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN), Trưởng Ban Thông tin – Giáo dục của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Nguyễn Chông Nghiễn.

Huang Kunming, đồng thời là Ủy viên Ban Bí thư Trung ương CPC, lưu ý rằng Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đạt được, nhằm phát triển hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. tuyên truyền và văn hóa, và do đó không ngừng làm phong phú nội dung của quan hệ Trung-Việt trên cơ sở hợp tác và đối tác chiến lược toàn diện.

Đến lượt ông Nguyễn Xung Nghĩa, bày tỏ lời chúc mừng kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập ĐCSTQ. Ông đảm bảo rằng Việt Nam có ý định tăng cường trao đổi và hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ song phương.