T2. Th2 26th, 2024
Dân số Việt Nam đạt 100 triệu vào năm 2023

Công dân thứ 100 triệu của Việt Nam dự kiến ​​chào đời vào năm 2023. Điều này đã được báo cáo ngày hôm nay bởi các phương tiện truyền thông địa phương.

Hiện nay, dân số Việt Nam vượt quá 99 triệu người, đứng thứ 15 trên thế giới, thứ 8 ở châu Á và thứ 3 ở Đông Nam Á, theo báo Tuổi Trẻ.

Gần 25 triệu phụ nữ ở Việt Nam đang trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15 đến 49), theo báo Người Lao Động. Con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 26 triệu vào năm 2030.

Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã trở thành một xã hội già hóa vào năm 2015 và sẽ trở thành một xã hội già hóa vào năm 2035, trở thành một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.