T6. Th12 1st, 2023

Quỹ Hyundai Motor Chung Mong-koo đã cập nhật chương trình học bổng để phát triển 1.100 tài năng trong vòng 5 năm tới, quỹ này cho biết hôm thứ Tư.

Học bổng, được đổi tên thành Học bổng Hyundai Motor Chung Mong-koo, sẽ hỗ trợ các cá nhân tài năng trong năm hạng mục khác nhau: Toàn cầu, Công nghiệp tương lai, Hợp tác quốc tế, Đổi mới xã hội, Nghệ thuật và Văn hóa.

Quỹ tìm cách cung cấp cho người nhận không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn cả các cơ hội giáo dục để họ trở thành những nhà lãnh đạo thế giới thực sự, quỹ này cho biết. Được thành lập vào năm 2007, quỹ mong muốn hỗ trợ và đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai để phản ánh niềm tin của Chủ tịch danh dự Tập đoàn Hyundai Motor Chung Mong Ku.

Đối với hạng mục toàn cầu, quỹ tìm cách chọn những người nhận các chương trình sau đại học và tiến sĩ từ tám quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Indonesia và Việt Nam.

Bốn hạng mục còn lại sẽ hỗ trợ những người chuyên về khoa học và công nghệ, sinh viên muốn làm việc trong các tổ chức quốc tế, doanh nhân và doanh nghiệp xã hội, thanh thiếu niên và sinh viên đại học chuyên về nhạc cổ điển, gukak (nhạc truyền thống Hàn Quốc) và khiêu vũ … .

Ông nói thêm rằng những người hoạt động xuất sắc sẽ nhận được “gói hỗ trợ tăng trưởng” được thiết kế để cung cấp hỗ trợ liên tục. Tổ chức cho biết các chương trình học bổng và sự kiện như thành lập hiệp hội cựu sinh viên cũng sẽ được đưa ra.

“Nuôi dưỡng nhân tài quan trọng hơn bao giờ hết trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng. Kwon Oh Kyu, chủ tịch quỹ, cho biết: Một nhà lãnh đạo của thế hệ tiếp theo có thể dẫn dắt sự thay đổi và đổi mới vì một xã hội bền vững đã trở thành động lực chính của khả năng cạnh tranh.

“Tổ chức sẽ củng cố vị trí của nó như là một đại diện tin cậy của công chúng để định hướng cho nền giáo dục nhân tài trong nước.”