T6. Th5 24th, 2024

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã lên kế hoạch vào năm 2030 các cường quốc chế biến thủy sản và cá hàng đầu thế giới.

Các nhà kinh tế đã xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển ngành khai thác thủy sản trong 9 năm để tăng trưởng sản xuất và chế biến hàng năm trong ngành này là hơn 6%. Nếu kế hoạch thành công, 40% tổng giá trị xuất khẩu cá và thủy sản sẽ là các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng. Như vậy, đến năm 2030, chỉ tính riêng loại sản phẩm này, cả nước sẽ bắt đầu nhận được từ 14 đến 16 tỷ đô la mỗi năm.

Trước hết, các doanh nghiệp chế biến cá sẽ được hiện đại hóa và trang bị thiết bị mới. Như đã nêu trong chiến lược quốc gia, sẽ tạo ra một nền công nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, có thể cạnh tranh với các nước có nền công nghiệp phát triển cao. Hơn nữa, trọng tâm sẽ là các sản phẩm có giá trị gia tăng.

Các chuyên gia cho rằng những kế hoạch này là khả thi, vì hiện nay Việt Nam có cơ sở tốt để phát triển ngành chế biến thủy sản: Việt Nam nằm trong nhóm 10 nhà sản xuất và cung cấp hàng thủy sản xuất khẩu lớn nhất. Nguồn thu từ mặt hàng này chiếm một phần đáng kể trong nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thủy sản Việt Nam dự kiến ​​sẽ kiếm được 9 tỷ USD từ các chuyến hàng ra nước ngoài trong năm nay.