T7. Th7 20th, 2024
Làng hoa Cái Mơn

Điều quan trọng là phải tổ chức lại hoạt động sản xuất cây cảnh, hoa kiểng trên địa bàn huyện Chợ Lách để huyện này nói riêng và tỉnh Bến Tre (miền Nam) nói chung trở thành trung tâm sản xuất cây cảnh, hoa kiểng lớn của cả nước.

Đây là mục tiêu của Dự án Phát triển cây giống, hoa kiểng Chợ Lách vừa được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt.

Dự án là một trong 11 dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhằm đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, bảo tồn giống có giá trị, nhập giống mới, tổ chức lại sản xuất và thị trường.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, huyện Chợ Lách nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung là địa phương sản xuất cây nhỏ lớn nhất Việt Nam. Trong số 1.538 ha dành cho cây trồng này, hơn 8.000 hộ sản xuất và cung cấp từ 17 đến 20 triệu cây các loại mỗi năm.

Trong số 8.000 hộ này, chỉ có 570 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh (chiếm 7,13%) cung cấp cây trồng các loại. Diện tích chủ yếu ở huyện Chợ Lách (hơn 1.300 ha), huyện Mỏ Cày Bắc (455 ha) và huyện Châu Thành khoảng 20. Diện tích dành cho sản xuất cây nhỏ ngày càng tăng vì, diện tích bằng nhau, lợi nhuận của cây trồng này, về sản lượng và thị trường, lớn hơn 10 lần so với cây ăn quả.

Toàn tỉnh có 7.907 hộ sản xuất và kinh doanh hoa kiểng, tập trung chủ yếu ở huyện Chợ Lách 6.421 hộ (chiếm 81,1%), huyện Mỏ Cày Bắc 605 hộ (chiếm 7,6%), Châu Thành 176 hộ (2,4%). Mỗi năm, tỉnh BÌnh Tre cung cấp cho thị trường từ 15 đến 18 triệu cây cảnh (mai, hoa giấy …).

Mục tiêu chính

Dự án nói trên nhằm tổ chức lại hoạt động sản xuất cây giống và hoa kiểng trên địa bàn huyện Chợ Lách để từ đó trở thành trung tâm sản xuất và tiêu thụ cây, hoa kiểng tầm cỡ quốc gia của tỉnh Bến Tre.

Theo đó, cần thu hái và bảo quản từ 1 đến 3 giống chủ lực, vườn giống trọng điểm với số lượng đủ 30 – 40 triệu chồi / năm để cung cấp 17 – 20 triệu cây giống / năm. Sau đó, dự án khẳng định cần xây dựng vùng sản xuất tập trung từ 300 đến 500 ha trên diện tích 1.500 ha cây giống và hoa kiểng tại huyện Chợ Lách.

Địa phương đặt mục tiêu đồng thời có HTX liên vùng (gồm các xã Vĩnh Thạnh, Phú Sơn, Long Thới) đạt doanh thu 100 tỷ đồng / năm.

Dự án kỳ vọng trên 90% sản lượng cây giống hàng năm của tỉnh đạt tiêu chuẩn sản xuất giống, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn ngành theo quy định của Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và thanh tra thực vật và các văn bản hướng dẫn khác.

Đặc biệt, dự án có kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin sản phẩm, giúp truy xuất nguồn gốc của chúng. Nó cũng nêu bật sự hợp tác giữa Bên Tre và các tỉnh trong khu vực để tổ chức lễ hội trưng bày, quảng bá sản phẩm cây giống và hoa kiểng của Bên Tre.

Tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 84,76 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trực tiếp 65,8 tỷ đồng.